NEW

Voor jouw klas, jouw club of jouw kinderkerk heeft Kids to Express ‘meezing-pakketten’, om samen mee te zingen en met elkaar te praten over de lied-thema’s aan de hand van professionele lessenseries. De pakketten zijn bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Gratis aan te vragen!

KTX ZING EN DANS IN DE MIX

INHOUD PAKKET

  • liedteksten;
  • audio-opnames van de liedjes: gezongen en instrumentaal;
  • instructievideo’s van zang- en danslessen;
  • beknopte handleiding;
  • lessenseries over de liedteksten, bij elk liedje drie lessen;

Deze lessenseries passen in het onderwijscurriculum en kunnen bestaand lesaanbod over muziek, burgerschap, wereldoriëntatie, taal of sociaal-emotionele ontwikkeling vervangen. De lessenseries zijn aan te vragen via de roze knop. Overige onderdelen zijn hieronder te vinden en te downloaden. 

Wij bereiden de productie van nog vier nieuwe meezingpakketten voor, in april/mei 2024. Een kostbaar project:  € 11.000,- waaraan al velen bijdroegen, maar gratis t.b.v. alle kinderen in Nederland. Begin december schonk de RABO-bank Gooi en Vechtstreek ons € 800,- ( # RabobankMN ), waarmee tot heden € 5.800,- is geschonken. Kunt u ons ook verder helpen? bankrekeningnr.: NL 78 RABO 0354 9884 84, t.n.v. Stichting Kids to Express.